Innhold

Jord- og flomskredfare, oransje nivå

Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra torsdag morgen, 40-50 mm over større områder og lokalt opp mot 70 mm på 24 timer. Det blir kraftig temperaturøkning på torsdag. Nedbørmengden og nedbørens plassering er usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg med på værradar og varselet fra Meteorologisk Institutt.

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

  • Faren øker torsdag morgen
  • Faren minker fredag kveld

 

Grunneiers ansvar

I utgangspunktet har den enkelte grunneier selv ansvaret for å sikre seg selv og sin eiendom mot naturskader. Dette innebærer også å sette i verk tiltak for å hindre skader ved store vannmengder.

Les mer om naturskader

 

Fakta og annen nyttig informasjon

 

 


Publisert: 05.06.2019 12:27:23
Sist endret: 06.06.2019 10:30