Innhold

Om du i år får dette på et manuelt kort som du må returnere til oss, anbefaler vi at du registrerer din avlesning på nett og registrerer ditt telefonnummer. 

Avlesningen danner grunnlag for beregning av vann- og avløpsgebyr for din bolig.

Hvordan leser du av måleren din?

  1. Gå inn på følgende lenke: Vannmåleravlesning 
  2. Les av tallene før komma på måleren din. Dersom måleren ikke har komma, leser du av alle tallene. Disse tallene skal du skrive inn i feltet for "ny målerstand" 
  3. Ta med alle nuller som står foran tallet når du leser av måleren.

Avlesningen registreres enten elektronisk via lenken nedenfor, på telefonen din eller ved å returnere avlesningskortet manuelt

    • Ved retur av avlesningskort anbefaler vi å registrere et telefonnummer, slik at du kan lese av ved bruk av telefonen neste gang

Vannmåleravlesning

Konsekvens ved å ikke lese av eller ikke overholde frist

Dersom du ikke leser av vannmåleren vil det påløpe et gebyr og ditt forbruk vil bli stipulert basert på tidligere års forbruk.  

Her kan du lese ofte stilte spørsmål om vann og avløp

 


Publisert: 01.12.2021 10:16:00
Sist endret: 01.12.2021 13:03