Innhold

Det har på nytt oppstått vannlekkasje i Vestsidavegen. Utbedring av lekkasjen vil starte umiddelbart. Dette medfører at vannet vil holdes avstengt for enkelte beboere i Vestsidavegen, Tesenalléen og Kamphusvegen i dag fram til kl 16.00.  Aktuelle beboere er varslet via SMS og talebeskjed pr telefon.

Vi beklager ulempene dette medfører.


Publisert: 07.08.2017 09:18:05
Sist endret: 07.08.2017 09:18