Innhold

Det har oppstått en vannlekkasje i Vestsidavegen. Utbedring av lekkasjen vil gjennomføres umiddelbart. Dette medfører at vannet vil holdes avstengt for enkelte beboere i Vestsidavegen, Tesenalléen og Kamphusvegen i dag fram til kl 16.00.  Aktuelle beboere er varslet via SMS og talebeskjed pr telefon.

Vi beklager ulempene dette medfører.

 


Publisert: 03.08.2017 10:22:10
Sist endret: 03.08.2017 10:22