Innhold

Mange har registrert sin interesse, men vi trenger flere som ønsker å være skjønnsmedlemmer. De som skal velges må være registrert bosatt i Nes, og følgende typer kompetanse etterspørres: 

Fylkeskommunen er bedt om å søke en allsidig sammensetning av skjønnsutvalget, og er særlig bedt om å påse at det i forslagene kommer med et tilstrekkelig antall personer med ønsket kompetanse. Domstolene ønsker ikke at det oppnevnes skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse. 

Domstolene ønsker at skjønnsmedlemmene særlig har følgende kompetanse:

•           Innsikt i jord- og skogbruk

•           Bygningskyndige (byggfag, tømrer, ingeniør, takstmenn, entreprenører osv.)

•           Anleggsvirksomhet (vei, vann og avløp)

•           Verdsetting av fast eiendom

•           Verdsetting av aksjer eller eierandeler i foretak

•           Plan- og reguleringskyndige (planarbeid og byggekrav)

•           Regnskap/økonomi/revisjon/bank/finans

•           Helsefaglig bakgrunn (psykologi, medisin osv.)

•           Geoteknisk kompetanse

 

Er dette noe for deg eller noen du kjenner?

Meld din interesse innen 23. april.

 


Publisert: 14.04.2020 12:38:11
Sist endret: 14.04.2020 12:39