Innhold

Kartlegging og prioritering av ansatte er nå gjennomført og det planlegges for vaksinering av denne gruppen i ukene 28, 29 og 30. Det gjelder ansatte i barnehager og skoler (inkludert videregående), som har arbeidssted i Nes. 

De ansatte vil bli fordelt på disse ukene. Når det er den ansatte sin tur til å bestille vaksine vil de få tilsendt en SMS med link for bestilling av time. Ønskes ikke vaksine ber vi om at det takkes nei slik at noen andre kan få tilbud om time. Vi vil på denne måten rekke å gi alle som ønsker det en dose før skolestart. Andre dose gis 12 uker etter at første dose ble satt (dette intervallet kan endres fra nasjonalt hold).


Publisert: 07.07.2021 12:46:10
Sist endret: 07.07.2021 12:46