Innhold

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI) blir det nå tilgang til 3. vaksinedose for personer med alvorlig svekket immunforsvar. Første mulighet for å få dose 3 i Nes, er på drop-in

Lørdag 18.september, kl: 10-15.

Sted: Neshallen, Kjuushagen 7, Årnes

De dette er aktuelt for, må kunne fremvise dokumentasjon på tilhørighet i en av gruppene som er beskrevet av FHI.

Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for å identifisere hvem som skal få tilbud om dose 3, og skal utstede dokumentasjon til pasienten i form av et brev fra sykehuset som de kan ta med seg når de møter opp til vaksinasjon.

Siden dette kan ta noe tid, har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til alternative måter å dokumentere tilhørighet til en aktuell pasientgruppe for tredje vaksinedose. Les mer om dette og se hvilke pasientgrupper dette gjelder:

https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

Vi gjør oppmerksom på at personer som ikke oppfyller kravene til dokumentasjon vil bli avvist. Dokumentasjon må være av nyere dato, og legitimasjon må fremvises.


Publisert: 16.09.2021 16:01:25
Sist endret: 16.09.2021 16:01