Innhold

Tirsdag 11. desember 2018, kl. 16.00 åpner ordfører Grete Sjøli utstillingen "Fremtidsbilder Årnes" i Nes kulturhus, galleriet.

Utstillingen er basert på semesteroppgaven til 3.klasse studentene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og viser mulige retninger for stedsutvikling i Årnes og Nes kommune.

Utstillingen viser kursets to hovedoppgaver: Studieområder og Fremtidsbilder. Studieområder viser stedsutvikling i og omkring Årnes sentrum. Fremtidsbilder viser funn, forståelser og prinsipper fra den første fasen videreutviklet som en fremtidig strategi for stedet og kommunen.

Studio GK5 By og Arkitektur har gjennom semesteret studert Årnes med sikte på å definere en ny rural steds- og boform på den norske landsbygda. Oppgaven har undersøkt hvilke kvaliteter og muligheter Årnes har som sted, og hvordan disse kan videreutvikles i den fremtidige rollen som et lokalt senter i periferien av Oslo-Akershus regionen.

Mens arkitekter i flere år har hatt byen som sitt fremste interessefelt, er endringene som skjer på deler av den norske landsbygda vel så iøynefallende. Ny teknologi, endrede handelsmønstre, fraflytting og forgubbing har bidratt til at landsbygda, og de tilhørende lokalsentre, står ovenfor store utfordringer.

Til tross for dette, er det interessant å se på hvilke konkurransefortrinn landsbygda har til å tilpasse seg mange av de samme endringene. Hvordan kan endrede bo- og arbeidsformer igjen gjøre landsbygda aktuell som et attraktivt alternativ? På hvilken måte vil ny teknologi i matproduksjon endre jordbrukslandskapet? Hvordan vil endrede transportformer påvirke fremtidens bosettingsmønstre? Kan vi se for oss en rural stedsutvikling på egne premisser? I problemstillingen ligger det også et behov for å redefinere det kollektive. På hvilken måte skal offentlig infrastruktur, boligutvikling og nye arbeidsformer definere fremtidens rurale steder?


Publisert: 05.12.2018 12:24:59
Sist endret: 05.12.2018 12:24