Innhold

Det har vært økning i antall utskrivningsklare Nes-pasienter fra SI Kongsvinger (sykehuset Innlandet Kongsvinger) og AHUS ( Akershus universitetssykehus)

Pasienter som skrives ut fra sykehus har rett på nødvendig og forsvarlig tjenester. Dersom kommunen ikke har forsvarlig tilbud samme dag som pasienten meldes utskrivningsklar, må pasienten bli værende på sykehus fram til forsvarlig tilbud kan iverksettes.

Vi har siden høsten 2015 selv tatt imot utskrevne pasienter og derfor unngått å kjøpe sykehjemsplasser utenfor kommunen.  I perioden høsten 2016 og frem til i dag har det vært en økning i antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus som har behov for korttidsopphold før hjemreise.

Kommunestyret vedtok i årets budsjett å etablere fjorten nye langtidsplasser ved Nes sykehjem fra inneværende år. Fire plasser ble satt i drift 4. januar og resterende ti plasser vil driftsettes fra 1. februar.

Sykehuset melder at de har hatt en økning i antall inneliggende pasienter som en følge av blant annet influensaepidemien. Årets influensaepidemi ser ut til å særlig ramme de eldste og svakeste og dette gir økt press på våre korttidsplasser.

I romjulen var det så stor pågang at vi ikke så noen annen løsning enn å kjøpe institusjonsplasser utenfor kommunen. Dette er ikke en ønskelig situasjon, men var nødvendig for å sikre pasientene forsvarlig helsetilbud.  I perioden frem til vi åpner de siste ti sykehjemsplassene vil vi måtte regne med at det kan være behov for å kjøpe ytterligere institusjonsplasser for korttidsopphold utenfor kommunen


Publisert: 07.01.2017 14:03:36
Sist endret: 07.01.2017 14:03