Innhold

Kunstnerisk utsmykning ved Vormsund Ungdomsskole (VUS), Nes på Romerike, Viken


Nes kommune rehabiliterer og bygger ny ungdomsskole, som forventes ferdig januar 2021 og hvor kunstnerisk utsmykning inngår som et eget oppdrag.

Kunstnere kan innen svarfrist melde interesse for oppdraget. Enkel CV, en presentasjon av deg og ditt kunstneriske uttrykk og virke, sendes Nes kommune pr. epost postmottak@nes-ak.kommune.no, innen 1. november 2020, merkes «kunstnerisk utsmykning Vormsund Ungdomsskole»Kriterier:

  • Kunstneren bør ha jobbet med kunstnerisk utsmykning i offentlig rom.
  • Området for utsmykning er satt til skolens atriumsrom/kantine. Komitéen ser for seg arbeid direkte eller indirekte på vegg. 


Av de innsendte bidragene vil komitéen for utsmykning velge 3-4 kunstnere til samtale. Dette vil finne sted innen utgangen av november 2020, med påfølgende snarlig utvelgelse av kunstner. Vi vil i felleskap velge "flater" for utsmykning. Det vil ikke bli gitt honorar utover beløp avsatt til oppdraget. Utvalgte kunstner, valgt på bakgrunn av samtale, kontraktfestes for oppdrag umiddelbart. Ferdigstilling av kunstnerisk oppdrag innen utgangen av juni 2021, eller etter nærmere avtale.

Avsatt sum til utsmykning er kr. 400.000

Svarfrist:1. november 2020


Her kan du se tegninger av utsmykningsområdene


Publisert: 29.09.2020 12:46:00
Sist endret: 06.10.2020 21:30