Innhold

Nes kommune inviterer lag og foreninger til å komme med tilbud, om heising og firing av flagg ved kommunale bygg på dager som faller utenfor normal arbeidsdag.

Oppstart av ny avtale ønskes fra 1. juli 2021

Tilbudet må omfatte følgende bygg;

 • Nes rådhus
 • Årnes gml. skole
 • Auli skole
 • Framtun skole
 • Fenstad skole
 • Østgård skole
 • Fjellfoten skole
 • Skogbygda skole
 • Årnes skole
 • Neskollen skole
 • Runni ungdomsskole
 • Lillerommen
 • Bautaplassen (her flagges det kun 1. mai, 8. mai og 17. mai)

Heising og firing av flagg skal foregå i henhold til kommunens flaggreglement og flaggforskriftens regler om tidspunkt for heising og firing. Det er i alt 16 offisielle flaggdager i Norge. Henholdsvis 10 flaggdager i 2021 og 9 flaggdager i 2022 faller ikke på en ordinær virkedag.

Les kommunens flaggreglement 

Partnerskapsavtalen inngås for to år med mulighet for forlengelse med ytterligere to år. Lag/foreningen som det inngås avtale med må i avtaleperioden oppbevare flaggene forsvarlig.

Ved flere tilbydere forbeholder Nes kommune seg retten til å dele oppdraget mellom flere lag/foreninger.

Frist for å komme med tilbud er 14. mai 2021 kl. 1200.

Spørsmål kan rettes til Bygg og eiendom v/Jonas Landmark,
e-post: Jonas.Landmark@nes.kommune.no eller Mobil 476 12 709

Flaggregelementet er også å finne på vår nettside:  https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/gjeldende-planer/


Publisert: 13.04.2021 13:49:11
Sist endret: 13.04.2021 14:24