Innhold

Politiet har avdekket bruk og salg av narkotika og relativt omfattende voldsbruk i et begrenset ungdomsmiljø i Nes.

Rådmannen har kalt inn til et ekstraordinært overordnet samarbeidsmøte med psykisk helse og avhengighet, lensmann, avdeling fritid, familiens hus og skolene for å få en større forståelse av utfordringsbilde og sette inn nødvendige tiltak.


Publisert: 28.03.2017 09:20:50
Sist endret: 28.03.2017 09:20