Innhold

Etter uker med planlegging er Vormsund ungdomsskole nå endelig ferdig med  "den store flytteuka"! Mens elevene har hatt alternative skoledager med ekskursjoner, tentamen på Lillerommen og jobbskyggedager, har de lærerne som ikke har vært sammen med dem gjort en stor jobb med rydding, kasting og flytting.

En solid dugnadsgjeng fra FUVO og dyktige arbeidsfolk fra Nes Bygdeservice har trått til, og mandag skal elevene tas godt i mot på den midlertidige skolebygningen på Opaker. - Vel vitende om at det nok fortsatt vil ta litt tid før alle de langt over 300 flytteeskene er tømt og alle ting er 100 % på plass!

Det nye skoleanlegget, som består av to toetasjers brakkerigger med klasserom og spesialrom, paviljonger med administrasjon, kontorer og personalrom samt lærerarbeidsplasser i den gamle SFO-bygningen ser veldig bra ut! De ansatte ved VUS gleder seg over nye, lyse og moderne lokaler med en helt annen luftkvalitet enn de er vant til, og ser frem til å kunne drive en god skole her i byggeperioden.

 

           

 

      


Publisert: 06.04.2019 21:24:54
Sist endret: 06.04.2019 21:24