Innhold

Bli med på årets viktigste søndagstur 21. oktober fra klokken 16.00 til 18.00.

Meld deg som bøssebærere på blimed.no  eller ring 02025. 

I år går TV-aksjonen NRK til Kirkens Bymisjon - "Mindre alene sammen"

Vi håper du, din familie og venner vil være med.

Gjennom årets TV-aksjon skal det skapes et varmere og mer inkluderende samfunn. Pengene som samles inn skal skape 700 000 møter mellom mennesker.

Med TV-aksjonen kan Kirkens Bymisjon skape møter som kan redde liv. De skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor et nytt felleskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får mulighet til å oppnå egne mål og drømmer. Med årets TV-aksjon skal de også skape arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidslivet.

TV-aksjonsmidlene skal også brukes på fritidsaktiviteter og utlån av friluftsutstyr slik at alle barn og unge kan delta på minst en fritidsaktivitet jevnlig.  

Bøssebærere under 18 år må gå i følge med en voksen.

God tur!


Publisert: 21.09.2018 08:54:34
Sist endret: 21.09.2018 08:54