Innhold

Er du berørt etter masseskytehendelsen i Oslo natt til 25. juni og er i behov av psykososial oppfølging ber vi deg kontakte Psykisk helse og avhengighet,  på telefon 66 10 48 00, hverdager kl. 8-15, eller din fastlege. Hvis det oppleves som mer akutt kan legevakt kontaktes på telefon 116 117, alle dager kl. 15.30-07.00.

Det er også andre som har tid til å lytte eller gi deg råd og informasjon? Her er en liste over hjelpetelefoner og nettsider.

https://www.psykologforeningen.no/.../trenger-du-noen-aa...


Publisert: 01.07.2022 15:19:18
Sist endret: 01.07.2022 15:20