Innhold

Kommunestyret vedtok «Trafikksikkerhetsplan 2023-2027» i møte 28. februar 2023.

Trafikksikkerhetsplanen inneholder en generell del og en handlingsdel. Den generelle delen omhandler organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Den lister opp ulike nasjonale, regionale og kommunale planer og føringer, og hvordan dette styrer trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Trafikksikkerhetsplanen inneholder også en oversikt over ulykkessituasjonen i kommunen, samt mål og strategier for trafikksikkerhetsarbeidet i Nes. Den påfølgende handlingsdelen lister opp ønskede tiltak i kommunen. Planens siste del beskriver disse tiltakene i handlingsdelen ytterligere.

Gjennom den politiske behandlingen tilkom én endring i handlingsdelen. Denne endringen er innarbeidet i dokumentet som det linkes til her under.

Den nye «Trafikksikkerhetsplan 2023 – 2027» erstatter de to tidligere dokumentene «Trafikksikkerhetsplan 2013 – 2017» og «Trafikksikkerhetsplan – Handlingsdel 2016».

Link til dokumenter:

Trafikksikkerhetsplan 2023 – 2027

Protokoll med politisk behandling

Saksframlegg for politisk sak

Innspill gjennom høring og offentlig ettersyn


Publisert: 09.03.2023 07:27:43
Sist endret: 09.03.2023 07:27