Innhold

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges.  

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.  

Barnehager, skoler og SFO i Nes er vurdert å ligge på gult smittevernivå. 

På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. 

Foresatte vil få informasjon direkte fra sin barnehage/skole.

Les den nye veilederen på Folkehelseinstituttet sine sider: https://www.fhi.no/nyheter/2020/nye-veiledere-for-barnehager-og-skoler/


Publisert: 05.06.2020 12:14:18
Sist endret: 05.06.2020 12:14