Innhold

Det gjelder pågående VA-prosjekt på Auli i Tandbergvegen og Granvegen.

Her ligger et oversiktskart over stengt veg.

Tandbergvegen er stengt for biltrafikk. Det vil bli opprettholdt gangpassasje på utsiden av anleggsgjerdet.

Det vil foregå sprenging og graving langs Granvegen fra 18.09.2018. Vegen vil være stengt fra husnr 12 for både biltrafikk og myke trafikanter.

Disse arbeidene vil flytte seg daglig ettersom arbeidet utføres og vegen vil bli åpnet for flere.

Mer informasjon om prosjektet ligger her.


Publisert: 17.09.2018 16:00:14
Sist endret: 17.09.2018 16:00