Innhold

 

Fylkesmannen gjennomførte i høst et landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenester til voksne personer med utviklingshemming.

 

Vi syntes det generelt er positivt med slike tilsyn dette er med på å kvalitetsutvikle våre tjenester. Fylkesmannen har gitt oss en god og konstruktiv tilbakemelding som vi tar med oss i jobben videre med forbedre tjenestene ut til våre innbyggere.

Miljøarbeidertjenesten i Nes består av over 160 ansatte og har 80 brukere, i tillegg til BPA (brukerstyrt personlig assistent) 60 ansatte og 20 brukere. Miljøarbeidertjenesten organiserer også støttekontakttjenesten i kommunen med  ca. 130 avtaler.

Nå foreligger endelig rapport etter tilsynet og vi er godt fornøyd med tilbakemeldingene i rapporten. Fylkesmannen nevner spesielt medisinhåndtering,  generell god omsorg og gode trivselstiltak og fritidstilbud.

 

Det ble avdekket tre avvik:

  1. Nes kommune sikrer ikke at miljøarbeidertjenesten er organisert slik at brukerne får forsvarlig helse- og omsorgstjeneste
  2. Nes kommune sikrer ikke tilstrekkelig opplæring, veiledning og oppfølging av tjenesten ved avdeling 2 og 3 når det gjelder personlig assistanse
  3. Nes kommune sikrer ikke tilstrekkelig opplæring og oppfølging av tjenesten ved avdeling 2 og 3 når det gjelder tjenester i hjemmet.

Når det gjelder avvikene som er gitt, er disse spesielt rettet mot dokumentasjon, det betyr at selv om rutiner er fulgt vil det allikevel bli gitt avvik om dette ikke er dokumentert.

Tiltak som er, eller blir iverksatt:

  • Utarbeidet gode daglige rutiner for systematisk informasjon og dokumentasjonsflyt
  • Fadderordning for alle nytilsatte og vikarer
  • Ny turnus i avdeling 3 innføres fra mars
  • Flere ansatte med fagutdanning og det er utarbeidet rekrutteringsplan
  • Studieavtale med 5 vernepleierstudenter
  • Oppfølgingsmøter mellom tildelingsenheten og miljøarbeidertjenesten systematiseres

Publisert: 07.01.2017 13:56:22
Sist endret: 07.01.2017 13:56