Innhold

Miljødirektoratet har vedtatt å innføre en ny støtteordning for de kommunene i Norge som er innenfor ulvesonene og som har ulverevir i sin kommune, frist 25. april 2019. Målet med disse midlene er å iverksette konfliktdempende tiltak. 

På statsbudsjettet ble det satt av 20 millioner kroner til næringsutvikling, tjenestetilbud og andre tiltak i kommuner i Hedmark, Akershus og Østfold som har ulverevir.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir. Nes kommune står fritt til å disponere tilskuddet og velge tiltak innen formålet, herunder å tilgodese berørte næringsinteresser, bedrifter, organisasjoner, lag eller privatpersoner. Bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastningen av å ha ulverevir i kommunen.

Nes kommune ønsker nå å få tilsendt søknader med forslag på konfliktdempende tiltak. Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet, kostnadsoverslag og kart hvis dette er relevant for prosjektet. Det er ingen begrensninger på hvem som kan søke men tiltakene må ligge innenfor formålet med tilskuddsordningen. Gode eksempler kan være tilrettelegging for bruk av utmarka for allmennheten, turisme, skole- og informasjonsarbeid, prosjekter og tiltak for beitenæringen, jegere og rettighetshavere i skog/utmark.

Her kan du lese de nasjonale reglene:

https://www.regjeringen.no/contentassets/4488a9c022ee48009a9de92d8cd945a4/20170627-tilskudd-ulv--l419867.pdf

Her kan du lese retningslinjer og budsjett for bruk av midler til konfliktdempende tiltak ulv i Nes kommune 2019:

Retningslinjer for bruk av midler til konfliktdempende tiltak ulv i Nes kommune 2019 (002).pdf

Søknadsfrist er 25. april 2019

Søknader sendes: Nes kommune, Pb 114, 2151 Årnes eller postmottak@nes-ak.kommune.no

Ønsker du mer informasjon kan følgende personer kontaktes:

Fagansvarlig skog/utmark, Ståle Glad-Iversen          stale.glad-iversen@nes-ak.kommune.no

 


Publisert: 01.04.2019 13:40:31
Sist endret: 01.04.2019 13:40