Innhold

Viken Fylkeskommune har støtteordning hvor formålet er å delfinansiere utviklingsprosjekter og tiltak som tilrettelegger for et omstillingsdyktig næringsliv og bidrar til å sikre og etablere nye arbeidsplasser i Viken. Videre skal det legges til rette for nye grønne næringer basert på fornybare ressurser og innovativ teknologi.

Søknadsfrist: torsdag 12. april 2021. 

Du finner mer informasjon om støtteordningen og søknadsprosess på Viken Fylkeskommune under følgende link:

https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/tilskudd-til-naringsutvikling-og-innovasjon-2021.90944.aspx


Publisert: 06.04.2021 11:38:00
Sist endret: 06.04.2021 11:39