Innhold

Nes kommune inviterer lag og foreninger til å komme med tilbud, om heising og firing av flagg ved kommunale bygg på dager som faller utenfor normal arbeidsdag. Tilbudet må omfatte følgende bygg;

 • Nes rådhus
 • Årnes gml. skole
 • Auli skole
 • Framtun skole
 • Fenstad skole
 • Østgård skole
 • Fjellfoten skole
 • Skogbygda skole
 • Årnes skole
 • Neskollen skole
 • Runni ungdomsskole
 • Bautaplassen (her flagges det kun 1. mai, 8. mai og 17. mai)

Heising og firing av flagg skal foregå i henhold til flaggforskriftens regler om tidspunkt for heising og firing. Det er i alt 16 offisielle flaggdager i Norge. Henholdsvis 8 flaggdager i 2017 og 9 flaggdager i 2018 faller ikke på en ordinær virkedag.

Partnerskapsavtalen inngås for to år med mulighet for forlengelse med ytterligere to år. Lag/foreningen som det inngås avtale med må i avtaleperioden oppbevare flaggene forsvarlig.

Ved flere tilbydere forbeholder Nes kommune seg retten til å dele oppdraget mellom flere lag/foreninger.

Frist for å komme med tilbud er 5. mai 2017 kl 1200. Spørsmål kan rettes til Bygg og eiendom v/Hilde Nordby


Publisert: 06.04.2017 10:57:37
Sist endret: 06.04.2017 10:57