Innhold

Vi opplever nå at mange innbyggere vil teste seg i forbindelse med fritidsreiser ut av landet. Slik smittesituasjonen er i dag har vårt testsenter kapasitet til å prioritere testing av reisende.

Vi vil allikevel presisere at alle som testes, selv har ansvaret for å hente sitt testsvar på helsenorge.no. Våre ansatte på testsenteret/ legevakt har ikke kapasitet til å sjekke hvert enkelt svar, og sende dette ut på SMS slik mange ber oss om.

Har du ikke bank ID eller tilgang til helsenorge.no? Da må du ringe testtelefonen, tlf. 66 10 44 44, i åpningstiden mandag, onsdag og fredag (8.15-15.00).


Publisert: 02.07.2021 10:03:18
Sist endret: 02.07.2021 10:03