Innhold

Alle kommunale veger er generelt nedsatt til 6 tonns akseltrykk.

Untatt Folmovegen (560m), Industrivegen, Jernbanegata/Pakkhusgata til Siloen, Miljøparkvegen, Leivegen, Runnivegen, Raumnessaga (til innkjøring Stangeskovene), Sundvegen, Tandbergvegen og Melkevegen

Aurbergmoen, Udneskroken er på 4t

Restriksjoner gjelder ifra gitt dato til Nes Kommune
kunngjør opphevelse og/eller skilter tas ned.

Listen vil løpende bli oppdatert.

Kontaktperson: Kai Fjeldvang, tlf: 908 23 493


Publisert: 21.03.2017 13:02:35
Sist endret: 21.03.2017 13:02