Innhold

Vannvegen mellom Mjøsa, Vorma, Glomma åpnes i dag, 17. juli kl. 15.00

Vannvegen mellom Mjøsa, Vorma, Glomma vil være åpen fra 17. juli  til 17. september.

Slusing alle dager med kjernetid mellom kl. 0900 og 2100.

Bestill slusing

  • Ring slusevakt minst en time i forkant av ønsket slusing.  
  • Slusevakten nås på telefon 90 21 00 91
  • Pris pr. slusing kr 150,- (kun kontant betaling)

Nes og Eidsvoll kommuner, i samarbeid med Glommen og Laagen

Foto: Nes kommune, EBK


Publisert: 17.07.2020 11:16:59
Sist endret: 17.07.2020 13:56