Innhold

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring. Klimaendringer, ekstremvær, sikkerhetspolitisk situasjon, terror og teknologi er eksempler på det. Vi blir stadig mer sårbare fordi vi er så avhengige av kritiske samfunnsfunksjoner – som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp.

Kampanjen ønsker å bevisstgjøre den enkelte på at når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Hovedinnholdet i kampanjen er konkrete råd om hva folk kan gjøre for å forberede seg best mulig.

Du kan lese mer om kampanjen på www.dsb.no/egenberedskap.

I forbindelse med lanseringen vil det også bli lagt ut oppdaterte tips og råd til befolkningen på www.sikkerhverdag.no og www.facebook.com/sikkerhverdag.

Røde Kors gir også tips for å styrke din personlige beredskap: https://www.rodekors.no/beredskap

 


Publisert: 19.10.2018 13:26:34
Sist endret: 19.10.2018 13:26