Innhold

Tiltakene innføres for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet.

Vi i Nes kommune vil i morgen komme tilbake med mer informasjon rundt hva dette betyr for våre tjenester.

Les hvilke tiltak som innføres, i pressemeldingen fra Regjeringen:  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/?fbclid=IwAR1HP9DP4Iw6cvAo66pyGr6QAXvTm_Em0x8thxoBl1gvX7ZqtYVSCajS9JU

 


Publisert: 13.12.2021 21:43:38
Sist endret: 14.12.2021 10:29