Innhold

Nes kommune har utarbeidet forslag til Strategiplan for kvalitet i SFO. Forslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig høring av Formannskapet 17.04.2018 (sak 61/18). https://www.nes-ak.kommune.no/horinger/horingene/offentlig-horing---strategiplan-for-kvalitet-i-sfo/


Publisert: 24.04.2018 13:54:40
Sist endret: 24.04.2018 13:54