Innhold

Nes kommune har gjort en feil og bestilt valggjennomføring med papir- og ikke elektronisk manntall. Vi har ikke vært klar over dette og har planlagt for en valggjennomføring med elektronisk manntall.  Dette medførte at vi i et par timer søndag måtte motta alle stemmer i omslagskonvolutter i alle valgkretsene, siden vi ikke fikk tilgang til det elektroniske systemet. Det samme vil nå skje dersom en velger avlegger stemme i en annen valgkrets enn der velgeren er manntallsført.

Det ble sendt ut en SMS til alle innbyggerne i Nes kommune med informasjon om at en kun kan stemme i egen valgkrets.  Dette er ikke korrekt, man kan avlegge stemme i annen valgkrets i Nes, men vi anmoder om at man stemmer i den valgkretsen man tilhører da papirmanntall foreligger for hver valgkrets.

Når Valgdirektoratet gjorde oss kjent med årsaken fikk vi rigget oss for å motta stemmesedler på ordinær måte ved bruk av papirmanntall. Alle forhåndsstemmer er derimot allerede registrert og avkrysset elektronisk.

Vi presiserer at alle som har avlagt stemmer uavhengig av valglokale i dag, søndag 12.9 kan være trygge på at stemmene de har avlagt er registrert og vil bli talt opp. 

Valget på valgdagene søndag 12.og mandag 13. september, vil på bakgrunn av dette bli gjennomført ved bruk av papirmanntall. Noe mer ventetid i valglokalene enn vanlig kan derfor måtte påregnes. Det samme gjelder for opptellingen, da det vil medføre en mer manuell prosess. 

Vi beklager ulempen og ønsker alle et godt valg

Årnes 12. september 2021 

Ordfører Grete Sjøli og kommunedirektør Jon Sverre Bråthen

 

 


Publisert: 12.09.2021 21:35:37
Sist endret: 12.09.2021 21:51