Innhold

Nes kommune har i høst byttet ut sitt sak- og arkivsystem, og har nå fått på plass ett nyere og mer moderne system som er tilpasset dagens krav. Dette har samtidig gitt oss noen utfordringer og vi har for tiden et stort etterslep av journalføring av post. 

Vi ber om tålmodighet og forståelse for dette.

 


Publisert: 17.12.2020 21:27:05
Sist endret: 17.12.2020 21:27