Innhold

I forbindelse med rehabilitering av vann og avløpsledninger vil Fjellfotvegen bli stengt for gjennomkjøring fra mandag 11.03.

Vegen vil bli stengt ved Flabruvegen og det blir omkjøring via Øvre Hagaveg. Under anleggsperioden vil bussholdeplassen ved Røsslyngen ikke være i drift og bussene vil snu ved Konglevegen. Se ruter.no for mer informasjon. 

Vi håper på forståelse for de ulemper dette vil medføre under anleggsperioden, men vi vil gjøre alt for å minimere ulempene og foreta nødvendige justeringer om ting oppstår.

 

Kart over anleggsområde mellom Røsslyngvegen og Flabruvegen.


Publisert: 08.03.2019 14:16:28
Sist endret: 08.03.2019 14:16