Innhold

Både brukere selv og samarbeidende helsepersonell oppfordres til å henvise til oss som normalt. Hastegraden på henvisningen vurderes individuelt og i henhold til tjenestens prioriteringsnøkkel.

Av smittevernhensyn vil fremdeles kartlegging, veiledning og/eller behandling primært bli gjennomført ved telefonsamtale eller videokonsultasjon med bruker, pårørende eller annet helsepersonell. Det kan unntaksvis gjennomføres hjemmebesøk eller poliklinisk oppfølging for kartlegging, trening og behandling, da med nødvendige smitteverntiltak.

Fysioterapiinstituttene i Nes vil også gradvis kunne gjenoppta pasientbehandling, innenfor gjeldende retningslinjer i forhold til smittevern.

Terapeutene reiser ikke ut til barnehager og skoler ennå. Barn/foreldre følges også opp én-til-én.


Publisert: 24.04.2020 12:48:53
Sist endret: 24.04.2020 13:09