Innhold

Så langt har vi i Nes satt 47751 vaksinedoser. Som ellers i landet opplever vi også færre bestillinger og besøkende på vaksinesenteret. Statistikken viser synkende tendens spesielt fra februar, dette gjelder alle vaksinetyper. 

Vi vil fortsatt opprettholde tilbudet på Opaker, men redusere noe på bemanning. Vi har god kapasitet og mange ledige timer.  

Fra 1. mars vil vi i hovedsak vaksinere følgende dager: 

  • Tirsdager kl. 9-15 
  • Onsdag kl. 16-20 
  • Torsdager kl. 9-15 

Unntak:  
🔹 uke 11: onsdag 16.3 ingen vaksinering  
🔹 uke 12: ingen vaksinering 
🔹 uke 13: onsdag 30.3 ingen vaksinering 

Vi har etter oppdrag fra nasjonale myndigheter startet vaksinering av barn fra 5 år og oppover. Vaksineringen har i hovedsak vært tilbudt i uke 7, men vi ser at mange har vært syke og ikke hatt mulighet til å komme. Det vil derfor bli satt opp dager for barnevaksinering senere. 

Drop-in eller timebestilling  
Vi tilbyr drop-in på alle oppsatte vaksinedager, uavhengig av om det er dose 1, 2 eller oppfriskningsdose. Du trenger altså ikke å bestille time!  Husk at det må ha gått 3-4 uker mellom dose 1 og 2.  

Alle over 18 år kan også bestille tid for vaksinering digitalt;  https://timebestilling.remin.no/dgi-nes. Du kan ringe vaksinetelefonen tlf. 66 10 40 80 for å bestille, endre eller avbestille time. Eller du kan bestille time ved å sende oss en SMS til 940 03 962. Husk navn og fødselsdato. (NB! telefonen er kun for mottak av SMS ikke tale).  

Oversikt over antall satte vaksinedoser så langt i 2022: 
🔹 uke 1: 1485  
🔹 uke 2: 2274 
🔹 uke 3: 1092 
🔹 uke 4: 1211 
🔹 uke 5:   597 
🔹 uke 6:   225 
🔹 uke 7:   187 

Oversikt over antall vaksinerte i Nes:  
🔹18492 innbyggere har fått første dose (93,5%) 
🔹17171 innbyggere har fått to doser (90,6%) 
🔹 11883 innbyggere har fått oppfriskningsdose (50,7%) 

Tallene er hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, og viser andel > 18 år.    
Merk at det er svakhet i statistikken. Statistikken medregner ikke alle som har vært koronasyke og av den grunn ikke har tatt en eller flere av dosene.  

Slik finner du vårt vaksinesenter:  
Adresse: Skolealleen 2, 2166 Oppaker 
Vaksinesenteret ligger langs E16, i den gamle SFO bygningen vis a vi Nes næringspark og Opaker Flerbrukshus.    

Vi minner om transporttilbudet Pilot Nes som er et tilbud for alle innbyggere i Nes 
https://ruter.no/reise/bestillingstransport/pilot-nes/ 


Publisert: 18.02.2022 18:53:10
Sist endret: 18.02.2022 18:53