Innhold

I uke 6 har vi mottatt 757 positive PCR tester.  

989 personer tok PCR test, det vil si 4,2 % av kommunens innbyggere, 78 % av disse testet positivt. I tillegg har mange testet positivt på selvtester.

Aldersfordelingen blant de smittede fordeler seg slik:
44% under 18 år,
54 % mellom 18 og 65 år
2 % over 65 år

Selv om nasjonale myndigheter har fjernet alle forskriftsfestede koronatiltak minner vi om at de viktige smittevernreglene fortsatt gjelder. Vi må som vi også gjorde før pandemien være hjemme om vi er syke. Praktiser god hånd- og hostehygiene og ta vaksine!

Dette er hva som nå er gjeldende (fra 12. februar):

Det er ikke lenger et påbud om isolasjon hvis du er bekreftet smittet av korona. 

  • Voksne som har fått bekreftet koronasmitte anbefales å holde seg hjemme i fire døgn fra symptomene startet til de har vært feberfri i ett døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind.  
  • Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt testing, men anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer.

Merk at smittesporingsteamet ikke ringer noen ved positiv test. Ta kontakt med fastlegen eller send SMS til 47600573 om du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt. Gjelder det akutt liv og helse ring 116 117 eller 113.

Smittekarantene
Det er helt slutt på smittekarantene. 

Anbefaling om testing
Det er en anbefaling om at voksne tester seg dersom de har symptomer, barn er unntatt:

  • Det anbefales test ved nyoppståtte luftveissymptomer hos voksne. Testing av personer uten symptomer anbefales ikke.
  • Barn med symptomer trenger ikke lenger å teste seg.
  • Ved positiv selvtest hjemme, registrere dette: https://pasient.remin.no/dgi-nes
  • En positiv selvtest registreres ikke på helsenorge.no, og vises ikke i koronasertifikatet. En positiv selvtest bør bekreftes med test på teststasjon for personer som er ufullstendig vaksinert, det vil si at de mangler oppfriskningsdose.
  • Det er ikke nødvending med bekreftende test (PCR-test) for personer som har fått oppfriskningsdose eller er grunnvaksinert og deretter har gjennomgått korona siste 3 måneder. 
  • De fleste vil teste positivt rundt symptomstart. I noen tilfeller kan det ta noe lengre tid fra den smittede får symptomer til selvtesten viser at en er smittet. Ved vedvarende symptomer og negativ selvtest anbefales det at en tar ny test 2-3 dager senere.

 

Gratis selvtester
I Nes er det Nes bibliotek som står for utlevering av selvtester til innbyggerne i kommunen

Vaksinering
Det er fortsatt viktig å takke ja til vaksine. Du kan bestille time om du ikke allerede har tatt første, andre eller oppfriskningsdosen; https://timebestilling.remin.no/dgi-nes

Vi har også åpnet for drop-in på alle våre fastsatte vaksinedager. Du kan altså bare komme innom enten det gjelder dose en, to eller oppfriskningsdose. Merk at oppfriskningsdose kun tilbys de som er over 18 år.

Har du spørsmål om vaksinering: ring vaksinetelefonen:  66 10 40 80 (hverdager kl. 09-13). Eller du kan bestille time/avbestille time ved å sende oss en SMS til 940 03 962. Husk navn og fødselsdato. (Telefonen er kun for mottak av SMS, ikke tale).

Les mer:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-anbefalinger/id2890588/#tocNode_1

 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-anbefalinger/id2890588/#tocNode_1


Publisert: 14.02.2022 13:29:24
Sist endret: 14.02.2022 13:35