Innhold

Smittetrykket har økt siste uken. I uke 52 testet 194 Nesbuer positivt på korona noe som er ny smitterekord i kommunen vår.

62% av de smittede er mellom 19 og 79 år, resterende 38% er under 19 år. Det er yngre voksne som topper statistikken og det er overvekt av uvaksinerte blant de smittede.

Smitten har spredd seg i sosiale lag, blant husstandsmedlemmer og noe ved innreise. Vi ser en økende tendens med omikron-virus også i Nes.

Nå er det viktig at vi alle bidrar, vi må:

• Hold oss hjemme om vi er syke og teste oss
• Hold avstand til andre
• Ha god hånd- og hostehygiene
• Begrens deltakelse i sosiale sammenkomster
• Begrens antall nærkontakter

Positiv selvtest skal meldes inn digitalt via https://hjemmetest.remin.no/ 

Vi minner om de nasjonale tiltakene som ble innført 15. desember: https://www.nes.kommune.no/aktuelt/nye-tiltak-gjeldende-fra-15.-desember/ 

 

Mer informasjon om:

Smittekarantene og isolasjon - spørsmål og svar

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/smittekarantene-og-isolasjon-sporsmal-og-svar/id2891647/ 

Ansatte i skoler og barnehager får unntak fra smittekarantene i arbeidstiden

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ansatte-i-skoler-og-barnehager-far-unntak-fra-smittekarantene/id2893625/ 

Informasjon til deg som er nærkontakt:https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-smittekarantene/


Publisert: 03.01.2022 20:53:35
Sist endret: 03.01.2022 20:53