Innhold

Smitten er fortsatt stigende i Nes. Det er som kjent ikke antall smittede som er den største utfordringen, men den totale smittebyrden. En må generelt påregne et stort sykefravær, og barn, unge og voksne anbefales å holde seg hjemme fra barnehage, skole, jobb og fritidsaktiviteter ved symptomer på korona (feber, hodepine, sår hals, hoste, neseforkjølelse, kvalme og magesmerter) og teste seg med selvtest. 

Vi vil fremover en periode kun melde om antall positive PCR tester. I uke 5 har vi mottatt 680 positive PCR tester.

Har du symptomer?
Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme. Ungdom og voksne bør ha en negativ selvtest før de vender tilbake til skole eller arbeid. Les mer: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/hva_skal_du_gjore_ved_nye_luftveissymptomer/

Er du nærkontakt til en smittet?
Det er ikke lenger krav om smittekarantene når du er nærkontakt til en som er smittet. Husstandsmedlemmer og tilsvarende anbefales å teste seg daglig. Les mer om dette: https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/

Gratis selvtester
I Nes er det Nes bibliotek som står for utlevering av selvtester til innbyggerne i kommunen. Barn og unge i skoler og barnehager får utlevert tester direkte fra skolen/barnehagen, når det er behov for testing. 

Positiv selvtest skal meldes inn digitalt via https://hjemmetest.remin.no/- Du må logge inn med BankID/buypass og du kan registrere både deg selv og dine nærkontakter. Du blir bedt om å oppgi telefonnummeret ditt, testdato og når symptomene startet. 

Les mer om dette: https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/selvtest/

Drop-in eller timebestilling
Mange har vaksinert seg noe som gjør at de aller fleste som nå blir smittet kun får en mild sykdom. Det er veldig få innlagte på sykehus og på vår lokale koronaavdeling ved Nes sykehjem. Det viktigste vi sammen kan gjøre for å stoppe pandemien er å takke ja til vaksine. Du kan bestille time om du ikke allerede har tatt første, andre eller oppfriskningsdosen https://timebestilling.remin.no/dgi-nes. Vi har også åpnet for drop-in på alle våre fastsatte vaksinedager. Du kan altså bare komme innom enten det gjelder dose en, to eller oppfriskningsdose. Merk at oppfriskningsdose kun tilbys de som er over 18 år.

 


Publisert: 07.02.2022 12:55:34
Sist endret: 07.02.2022 12:55