Innhold

Smitten fortsetter å stige i Nes. Men vi er nå over i en annen fase og mottar smittetall som både er kommet inn via registrerte selvtester og PCR-tester. Tidligere meldte positive smittetall har kun vært positive PCR tester. 

I uke 4 har vi mottatt 927 positive tester hvor antallet fordeler seg ca. 50/50 på positive PCR tester og selvtester.

Det er som kjent ikke antall smittede som nå er den største utfordringen, men den totale smittebyrden. Det er derfor nødvendig at vi ser på hvordan vi informerer fremover. 

Det viktigste våpenet vi har for å stoppe pandemien er å takke ja til vaksine og bestille time om du ikke allerede har tatt første, andre eller oppfriskningsdosen https://timebestilling.remin.no/dgi-nes.  

Oppdaterte råd om selvtest – prøve fra både nese og hals
FHI har i dag gått ut med nye råd rundt bruk av selvtester. Endringene skjer med bakgrunn i økt kunnskap. En prøve fra nesen til selvtesting vil fortsatt fange opp de fleste smittede, men prøvetaking fra svelg (hals) og nese vil sannsynligvis fange opp noen flere tilfeller av omikronvarianten.

Les mer om dette: https://www.fhi.no/nyheter/2022/oppdaterte-rad-om-selvtestforcovid-19/

Pandemien minner oss på viktigheten av å følge smittevernrådene
Koronavirus smitter gjennom dråpesmitte, ved direkte og ved indirekte kontakt. Dråper kommer ut gjennom munn og nese når en person som er smittet hoster eller nyser, snakker eller synger.  Det er derfor viktig at vi alle fortsatt har god hånd- og hostehygiene, holder avstand til andre og ikke minst holder oss hjemme om vi er syke.

Vi må sammen gjøre det vi kan for å bremse smitten, det er viktig for å unngå at vi får altfor høyt sykefravær, slik at samfunnet og våre tjenester kan opprettholde et forsvarlig tjenestenivå.     

 

 

 


Publisert: 31.01.2022 14:16:22
Sist endret: 31.01.2022 15:32