Innhold

Smitten fortsetter å stige i Nes, og det er ikke uventet. Sist uke testet 466 innbyggere positivt på korona.  Det er som kjent ikke antall smittede som nå er den største utfordringen, men den totale smittebyrden. Vi må sammen gjøre det vi kan for å bremse smitten, det er viktig for å unngå at vi får altfor høyt sykefravær, slik at samfunnet og våre tjenester kan opprettholde et forsvarlig tjenestenivå.     

Det viktigste våpenet for å stoppe pandemien er å takke ja til vaksine og bestille time om du ikke allerede har tatt første, andre eller oppfriskningsdosen https://timebestilling.remin.no/dgi-nes

Vi er nå i en fase der Omikron-viruset har bidratt til rekordsmitten. Det forventes at smittetrykket i en periode fortsatt vil holde seg høyt, uansett hvilke tiltak som settes inn. Er du ekstra utsatt for smitte på grunn av alder, underliggende sykdom eller er uvaksinert ber kommuneoverlegen om at du gjør nødvendige tiltak for å unngå å eksponere deg for smitte.  

Som tidligere informert skal positive selvtester meldes inn digitalt; https://hjemmetest.remin.no/ . 
Hvis løsningen er utilgjengelig eller du opplever problemer med innloging til ID porten, ber vi om du venter litt og prøver igjen senere. Ikke send SMS til smittesporingsteamet.  Ved positiv test må du gå i isolasjon.

Kommunen og spesielt smittesporerne, barnehager og skoler/SFO  har ikke kapasitet til å svare på henvendelser med spørsmål vedr. karantene og isolasjon. Les om isolasjon og karantene: https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/  eller kontakt Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015.

 

 

 

 


Publisert: 24.01.2022 15:04:45
Sist endret: 24.01.2022 16:44