Innhold

Som forventet har smitten fortsatt å stige i Nes. Sist uke testet 327 innbyggere positivt på korona. 

Det er ikke antall smittede som nå er den største utfordringen, men den totale smittebyrden. Vi må sammen gjøre det vi kan for å bremse smitten, det er viktig for å unngå at vi får altfor høyt sykefravær, slik at samfunnet og våre tjenester kan opprettholde et forsvarlig tjenestenivå.    

Det viktigste våpenet for å stoppe pandemien er å takke ja til vaksine og bestille time om du ikke allerede har tatt første, andre eller oppfriskningsdosen https://timebestilling.remin.no/dgi-nes.

Vi er nå i en fase der Omikron-viruset har bidratt til rekordsmitten. Det forventes at smittetrykket i en periode fortsatt vil holde seg høyt, uansett hvilke tiltak som settes inn. Er du ekstra utsatt for smitte på grunn av alder, underliggende sykdom eller er uvaksinert ber kommuneoverlegen om at du gjør nødvendige tiltak for å unngå å eksponere deg for smitte. 

Som tidligere informert skal positive selvtester meldes inn digitalt; https://hjemmetest.remin.no/.Ved positiv test må du gå i isolasjon og bestille en PCR-test: https://www.helsenorge.no

Les mer om isolasjon og karantene: https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/

Smittesporingsteamet må prioritere strengt og de vil fremover kun følge opp personer tilhørende disse gruppene etter positiv PCR-test:

  • Barn og unge under 16 år
  • Personer over 65 år
  • Sårbare grupper 

Øvrige personer vil få informasjon av smittesporingsteamet via SMS ved positiv innmeldt selvtest og PCR-test.

Husk at de viktige smittevernrådene gjelder fortsatt, vi må:  

  • Holde oss hjemme om vi er syke og teste oss 
  • Holde avstand til andre 
  • Ha god hånd- og hostehygiene 
  • Begrense deltakelse i sosiale sammenkomster 
  • Begrense antall nærkontakter 

Se oversikt over alle nasjonale tiltak, regler og anbefalinger gjeldende fra 14. januar: https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-anbefalinger

Se også vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

 

 


Publisert: 17.01.2022 10:58:39
Sist endret: 17.01.2022 11:01