Innhold

Smitten fortsetter å stige og vi har også denne uken satt smitterekord i kommunen vår. I uke 1 testet 213 personer positivt på korona.

33% av de smittede er under 18 år, 67%  er mellom 18 og 79 år. Flest smittede er det mellom 18 og 50 år med 54%. Flertallet av de smittede er fullvaksinerte.

Smitten har spredd seg innad i familien og vi ser en god del smitte knyttet til sosiale lag i forbindelse med nyttårshelgen.

Det viktigste vi alle kan gjøre er fortsatt:

• Holde oss hjemme om vi er syke og teste oss
• Holde avstand til andre
• Ha god hånd- og hostehygiene
• Begrense deltakelse i sosiale sammenkomster
• Begrense antall nærkontakter

Positiv selvtest skal meldes inn digitalt via https://hjemmetest.remin.no/. Ved positiv selvtest må du omgående:

Smittesporingsteamet blir først koblet på når positiv PCR test foreligger. Telefon 47600573 er stengt for inngående samtaler, men du som har testet positivt på PCR test vil kunne nå de på SMS og e-post Smittesporing@nes.kommune.no. Vi besvarer henvendelsene så fort vi kan.

Har du ennå ikke tatt dose 1, 2 eller oppfriskningsdosen?
Benytt deg av tilbudet – ta vaksine!
Det er kun sammen vi kan stoppe smitten og vi oppfordrer derfor alle til å ta vaksine.  Vi vaksinerer for fult og har mange timer som venter på å bli fylt opp. Merk at det må gå 4,5 mnd./20 uker mellom dose 2 og oppfriskningsdosen.

Bestill deg time:
Du kan bestille time via denne lenken: https://timebestilling.remin.no/dgi-nes  
eller sendes oss en SMS 940 03 962 og be om time. Husk navn og fødselsdato!
Telefonnummeret er kun for mottak av SMS, du kan ikke ringe dit, men du vil få en SMS med tildelt time i retur. Eller du kan ringe vaksinetelefonen tlf. 66 10 40 80 (hverdager 9-13)

Drop-in – utvidet tilbud
Vi tilbyr nå drop-in på alle oppsatte vaksinedager for alle som ønsker dose 1, 2 eller er gravide. Dere behøver altså ikke å bestille tid!  NB! Det må ha gått 3-4 uker mellom dose 1 og 2 

 

Mer informasjon om:

Smittekarantene og isolasjon - spørsmål og svar:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/smittekarantene-og-isolasjon-sporsmal-og-svar/id2891647/ 

Ansatte i skoler og barnehager får unntak fra smittekarantene i arbeidstiden:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ansatte-i-skoler-og-barnehager-far-unntak-fra-smittekarantene/id2893625/ 

Informasjon til deg som er nærkontakt:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-smittekarantene/

Koronavaksinering. Vaksinasjon vil i tillegg til å beskytte den som vaksineres, også bidra til å redusere smittespredning i samfunnet.
https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/


Publisert: 10.01.2022 10:30:33
Sist endret: 10.01.2022 10:44