Innhold

Ni personer har testet positivt på korona i løpet av uke 33, noe som er 2,1 % av alle som har testet seg denne uka.

10 personer i Nes sitter i isolasjon med påvist korona og blir fulgt opp av smittesporingsteamet.

Mandag: 1 ny smittet.
Onsdag: 1 ny smittet.
Torsdag: 1 ny smittet. Personen er folkeregistrert i Nes, men oppholder seg i annen kommune og blir fulgt opp i oppholdskommunen)
Fredag: 1 ny smittet.
Lørdag: 4 nye smittede.
Søndag: 1 ny smittet.

Smitten dreier seg i hovedsak om smitte via innreise og smitte på jobb.  

Vi opplever nå en ikke uventet økende tendens i smittesituasjonen. Det er svært viktig at vi alle fortsatt følger de til enhver tid gjeldende regler og anbefalinger gitt av nasjonale myndigheter. https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/

Totalt, siden vi begynte å registrere har 797 personer i Nes fått påvist korona (covid-19) og tre av disse er døde.  

 

Vaksinering:

87,9% av alle over 18 år har nå fått 1. dose og 54,5%  over 18 har har fått dose 2.

Drop-In uke 34

Vi minner om at vi fortsetter med Drop-in vaksinering for 1. dose – gjelder  alle født i 2005 eller tidligere:

  • Tirsdag 24.8: kl. 09.00 – 15.00
  • Onsdag 25.8: kl. 15.00 – 20.00

Husk legitimasjon. Vi gjør oppmerksom på at de som er født i 2005, men ikke fylt 16 år må ha med seg samtykkeskjema fra foresatte. Skjemaet finner du her https://www.nes.kommune.no/siteassets/25-skjema/samtykkeskjema---foresatte.pdf

 

 


Publisert: 23.08.2021 13:47:15
Sist endret: 23.08.2021 13:47