Innhold

Informasjon om status prosjekt mobil og bredbånd

  • Området Togstad er ferdig bygd ut med fiber. Alle som har bestilt abonnement er påkoblet. 
  • På Området Bodding nærmer utbygging seg ferdig. Det forventes at alle som har bestilt abonnement er påkoblet i løpet av mars 2021. 
  • På Østgård er det bygd ut fibertrasé frem til mobilmast. Adresser langs denne traseen er tilbudt påkobling, som er ferdig. For plassering av mobilmast er nå en intensjonsavtale på plass. Mobilmast er forventet på plass etter 6 mnd, når endelig grunneieravtale er underskrevet.
  • På Røa er fibertrasé frem til mobilmast ferdig utbygd. Opsjonen om fiber langs Røavegen er utløst, og forventet ferdig utbygd og påkoblet i løpet av våren 2021. Når det gjelder mobilmast er enda ikke en endelig grunneieravtale på plass. Det jobbes med å få dette i orden, og mobilmasten vil da være på plass 6 mnd etter grunneieravtale er underskrevet.

 


Publisert: 19.03.2021 21:33:23
Sist endret: 19.03.2021 21:34