Innhold

Antall vaksinerte i Nes. Tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK 

  • 673 innbyggere har fått første dose.
  • 102 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert. 
  • Prioritert helsepersonell vaksineres fortløpende med inntil 20% av tildelte vaksinedoser i henhold til FHI sine retningslinjer.

Status per prioriteringsgruppe 

 
Gruppe 1 Beboere i sykehjem Vaksinering fullført
Gruppe 2  Alder 85 år eller eldre Vaksinering pågår
Gruppe 3  Alder 75 til 84 år   Vaksinering startet
Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko Ikke startet
Gruppe 5  Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand Ikke startet

Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

  • I uke 6:  ca. 300 doser 
  • I uke 7:  ca. 275 doser

Mottatte doser fordeles etter antall innbyggere som skal ha vaksinedose 2, andel helsepersonell (20 % av mottatte doser), og det resterende antall til første vaksinering for innbyggere i prioritert gruppe.

Vi får beskjed om antall doser til levering ca en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Neste gruppe ut i Nes er prioriteringsgruppe 3, og alle som tilhører denne gruppen vil fortløpende, etter hvor mange vaksinedoser vi får, få en telefon fra oss med tilbud om vaksinering.

NB! Vær tålmodig og vent på at vi kontakter deg. Du kan ikke selv ringe eller henvende deg på annen måte for å bestille tid. Vi følger FHI sin prioriteringsliste: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Har du spørsmål om vaksineringen så kan det være nyttig å sjekke våre spørsmål og svar før du kontakter oss: https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/koronavaksinering/ofte-stilte-sporsmal-om-koronavaksinering-i-nes/

Sensitiv informasjon per e-post
Vi opplever nå at mange sender oss e-post med sensitiv informasjon for å etterspørre vaksinering. Vi gjør oppmerksom på at sensitive opplysninger ikke skal sendes pr. e-post, og at ingen vaksiner vil bli tildelt via e-post. Alle må vente på sin tur.

Statistikk:
På Folkehelseinstituttets sider finner du oversikt over antall vaksinerte i hver enkelt kommune: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk/

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

 


Publisert: 05.02.2021 23:27:02
Sist endret: 05.02.2021 23:48