Innhold

Antall vaksinerte i Nes. (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK)

🔹1100 innbyggere har fått første dose.    
🔹  239 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.  
🔹 Prioritert helsepersonell vaksineres fortløpende i henhold til FHI sine retningslinjer. 

 

Status per prioriteringsgruppe: 

🔹Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført 
🔹Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre – Snart ferdig 
🔹Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering pågår
🔹Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko  - Ikke startet
🔹Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Ikke startet

Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid

Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene: 

🔹I uke 8: 288 doser  
🔹I uke 9: 270 doser 

Kommunene får så få vaksinedoser i uke 8 og 9 og de vi får vil for det meste dekke de som skal ha vaksinedose 2.

Venter du på vaksine?

Vi ber deg være tålmodig og vente på at vi kontakter deg. Vi ringer deg og gir deg beskjed om tidspunkt og sted for vaksinering når det er din tur. Det er viktig at du tar telefonen dersom det ringer et ukjent nummer. 

Du kan ikke selv ringe eller henvende deg på annen måte for å bestille tid. Mottatte doser fordeles etter antall innbyggere som skal ha vaksinedose 2, andel helsepersonell, og det resterende antall til første vaksinering for innbyggere i prioritert gruppe.  Vi følger FHI sin prioriteringsliste: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Om kort tid vil vi få på plass et digitalt bestillingssystem, men det vil vi komme nærmere tilbake til.

Spørsmål om vaksinering:

Har du spørsmål om vaksineringen så kan det være nyttig å sjekke våre spørsmål og svar før du kontakter oss: https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/koronavaksinering/ofte-stilte-sporsmal-om-koronavaksinering-i-nes/

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

 

 


Publisert: 19.02.2021 15:54:49
Sist endret: 19.02.2021 16:53