Innhold

Antall vaksinerte i Nes. (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK) 

🔹823 innbyggere har fått første dose.       
🔹173 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.   
🔹Prioritert helsepersonell vaksineres fortløpende med inntil 20% av tildelte vaksinedoser i henhold til FHI sine retningslinjer.  

Status per prioriteringsgruppe:  

🔹Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført  
🔹Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre - Vaksinering pågår  
🔹Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering pågår 
🔹Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko  - Ikke startet 
🔹Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Ikke startet 

Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:  

🔹I uke 7: 276 doser   
🔹I uke 8: 288 doser  

Mottatte doser fordeles etter antall innbyggere som skal ha vaksinedose 2, andel helsepersonell (20 % av mottatte doser), og det resterende antall til første vaksinering for innbyggere i prioritert gruppe.  

Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid 

Vaksineringen av aldersgruppene 85 år og eldre er snart fullført 

Vi har ringt alle i aldersgruppen 85 år og eldre, de fleste har vi fått tak i, men det er fortsatt noen vi ikke har fått tak i selv etter gjentatte forsøk.  

Dersom du, eller noen du kjenner over 85 år enda ikke har fått tilbud om vaksine, ber vi om at dere ringer oss på telefon 66 10 40 90 (man-fre 10.00-14.00) eller sender en e-post til covid19 nes Covid19@nes.kommune.no 

NB! Dette gjelder kun innbyggere over 85 år. 

Når er det min tur?

Vi ber deg være tålmodig og vente på at vi kontakter deg. Vi ringer deg og gir deg beskjed om tidspunkt og sted for vaksinering når det er din tur. Det er viktig at du tar telefonen dersom det ringer et ukjent nummer.  

Du kan ikke selv ringe eller henvende deg på annen måte for å bestille tid. Vi følger FHI sin prioriteringsliste: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/ 

Etter hvert vil vi få på plass et digitalt bestillingssystem, men det vil vi komme nærmere tilbake til. 

Spørsmål om vaksinering: 

Har du spørsmål om vaksineringen så kan det være nyttig å sjekke våre spørsmål og svar før du kontakter oss: https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/koronavaksinering/ofte-stilte-sporsmal-om-koronavaksinering-i-nes/ 

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona 


Publisert: 12.02.2021 16:39:04
Sist endret: 12.02.2021 16:40