Innhold

Det er fortsatt et høyt og stigende smittetrykk i Nes. Vi minner igjen om at det viktigste våpenet for å stoppe pandemien og for å unngå å bli alvorlig syk er å takke ja til vaksine!

Vi har fortsatt mange ledige vaksinetimer i februar!

Du kan ringe vaksinetelefonen tlf. 66 10 40 80 (hverdager 9-13) for å bestille, endre eller avbestille time. Eller du kan bestille time ved å sende oss en SMS til 940 03 962. Husk navn og fødselsdato. (NB! telefonen er kun for mottak av SMS ikke tale).

Alle over 18 år kan også bestille tid for vaksinering digitalt;  https://timebestilling.remin.no/dgi-nes.

NB! Har du syke husstandsmedlemmer eller er definert som nærkontakt, kan du allikevel ta vaksine så lenge du har negativ hjemmetest!

Minner om drop-in for alle over 16 år i morgen lørdag:

  • 5. februar kl. 10.00 – 15.00 

Utvidet drop- in tilbud!

Fra og med uke 6 åpner vi opp for drop-in på alle oppsatte vaksinedager, uavhengig av om det er dose 1, 2 eller 3. Du trenger altså ikke å bestille time!  Husk at det må ha gått 3-4 uker mellom dose 1 og 2.

I neste uke (uke 6) vaksinerer vi på følgende tidspunkt:

  • Tirsdag 7 februar kl: 9.00 - 14.30
  • Onsdag 8. februar kl: 16.00 - 19.30
  • Torsdag 9. februar kl: 9.00 - 14.30

Drop-in for aldersgruppen 5 til 11 år på Opaker vaksinesenter

  • 14. februar kl. 13.00-19.00  

Drop-in for aldersgruppen  12 til 15 år på Opaker vaksinesenter

  • 16. februar kl. 13.00-19.00 

 

Informasjon om koronavaksinering av barn og unge

Barn og unge mellom 5 og 11 år

Vi minner om at FHI har åpnet for å gi denne aldersgruppen to doser. Det må imidlertid ha gått minimum 8 til 12 uker fra dose en til dose to kan settes.  

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Det er mest aktuelt for: 

• Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksinering:  https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/ 

• Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

• Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon. 

Barn og unge mellom 12 til 15 år

FHI har nå åpnet for å gi denne aldersgruppen to doser. Det må imidlertid ha gått minimum 8 til 12 uker fra dose en til dose to kan settes.  

Samtykkeskjema

Alle under 16 år må ha med et ferdigutfylt samtykkeskjema når de møter til vaksinering. 

Her kan du laste ned samtykkeskjemaet, vaksinering av barn og unge som ikke har fylt 16 år https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/2021_08_24-samtykkeskjema--vaksinering-av-barn-og-unge-som-ikke-har-fylt-16-ar.pdf?fbclid=IwAR2IiE76MLOH5gpRqR7fvqgLTAieB_0Pcm6n07lVH9ZK7Hr98pZQwh3tpyE 

Merk at dette skjemaet må signeres av begge foreldre dersom både mor og far har foreldreansvar. Hvis ikke vil ikke barnet bli vaksinert.  

Slik finner du vårt vaksinesenter: 

Adresse: Skolealleen 2, 2166 Oppaker

Vaksinesenteret ligger langs E16, i den gamle SFO bygningen vis a vi Nes næringspark og Opaker Flerbrukshus.   

Vi minner om transporttilbudet Pilot Nes som er et tilbud for alle innbyggere i Nes

https://ruter.no/reise/bestillingstransport/pilot-nes/


Publisert: 04.02.2022 16:34:19
Sist endret: 05.02.2022 00:20