Innhold

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹   13597 innbyggere har fått første dose

🔹   7084 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell.

Obs!! Avbestilling av time

Vi erfarer nå at flere uteblir fra vaksinetimen sin. Blir du syk eller av en eller annen grunn blir forhindret fra å møte opp er det viktig at du kontakter vaksinetelefonen 66 10 40 80, hverdager mellom kl. 09 og 13, og melder fra om dette. Utover åpningstiden kan du sende SMS til 940 03 962 - HUSK å skrive navn og fødselsdato!

Er du blant de som ikke har fått tilbud om vaksine, og er tilgjengelig på kveldstid mandag, onsdag og torsdag i uke 29?

Meld fra til oss ved å sende navn, fødselsdato og mobiltelefonnummer på SMS til tlf. 940 03 962. Merk at dette telefonnummeret kun er for mottak av SMS. Henvendelser til dette nummeret vil ikke bli besvart med mindre det er aktuelt å "hente inn" personer på kort varsel når innbyggere uteblir fra vaksinasjon. 

Leveranse av vaksiner

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt doseleveransene fremover. Vi planlegger uke for uke ut fra de opplysningene vi får fra myndighetene. 

Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 29: 1440 doser (de aller fleste til dose 1)

🔹I uke 30: 1746 doser (de aller fleste til dose 1)

Status per prioriteringsgruppe:

Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge

✅Gruppe 1-10 - Les tekst under Merk!

🌝Gruppe 11 Alder 25-39 år, ca. 4170 personer totalt– vaksinering pågår, vi forventer at alle over 18 år skal ha fått  tilbud om vaksine i løpet av uke 30/31.

I tillegg får ansatte som jobber i barnehager og skoler i Nes tilbud om vaksinering i uke 28, 29 og 30. SMS med tilbud om vaksine sendes ut fortløpende.

MERK! I de gruppene som merkes ✅ har alle fått tilbud om første dose av vaksinen. Tilhører du gruppe 1-10 og av en eller annen grunn ikke har fått tilgang til å bestille tid for vaksinering?  Da ber vi om at du går inn via denne lenken https://timebestilling.remin.no/dgi-nes for å bestille første dose, eller kontakte vaksinetelefonen på 66 10 40 80, hverdager kl. 09-13.

NB! Alle innbyggere som tilhører gruppene vi nå vaksinerer, skal vaksineres i Nes dersom de er folkeregistrert i Nes. Har du fastlege utenfor Nes kommune, skal du allikevel vaksineres i Nes.

Vaksinering av barn og unge mellom 12 og 15 år med særlig alvorlig grunnsykdom

FHI anbefaler nå at barn og ungdom mellom 12 og 15 år med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine. All vaksinasjon er frivillig, og tilbudet gjelder fra fylte 12 år. Det er bare vaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) som per nå er godkjent for barn og unge fra 12 års alder. Les mer : https://www.fhi.no/publ/brev/tilbud-om-vaksine-til-barn-og-ungdom-i-alderen-12-15-ar-med-alvorlig-grunns/

For de dette gjelder i Nes må henvendelse rettes til fastlegene som igjen må ringe vaksinetelefonen og oppgi personnummer til barnet/ungdommen og mobilnummeret til foresatte. Vi gjør oppmerksom på at barn som skal vaksineres må følges av en foresatt, og ha med samtykke fra den andre.

Samtykkeskjema - word 

Samtykkeskjema - PDF 

Vaksinering i sommer

Vaksineringen vil pågå igjennom hele sommeren, og alle i resterende grupper må ta høyde for dette når ferie planlegges. Dette gjelder også for de som skal ha dose 2 i sommerukene. Vi får doser til revaksinering, på bakgrunn av rapportert dose 1. 

Revaksinering

Du får time til revaksinering samtidig som du tar dose 1. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1. For gruppene 8-11 er intervallet mellom dose 1 og 2, 12 uker.

Vaksinetype

I Nes vaksineres det med Pfizer, i koronasertifikatet vil det stå Comirnaty (BioNTech/Pfizer).

Har du fått SMS med tilbud om koronavaksine selv om du er vaksinert?

Det kan være flere årsaker til dette:  

  • Du er vaksinert i en annen kommune. Vi har ikke tilgang til systemer som brukes av andre kommuner og kan dessverre ikke sjekke hvem som er vaksinert der.
  • Du er tidligere vaksinert i Nes. Vi innførte nytt system (ReMin) i april og mai (midt i gruppe 4), og har så langt ikke prioritert det omfattende arbeidet med å importere personer fra det gamle systemet, over til det dagens system
  • Ditt telefonnummer er registrert på et familiemedlem eller som kontaktinformasjon hos fastlege. via denne lenken kan du sjekke din oppføring: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

Vaksineregistreringer fra våre systemer overføres automatisk til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister). Vi har så langt ikke hatt tilgang til rapporter fra dette registeret, for å kunne kjøre automatisk sjekk på hvem som er vaksinert. 

Vi ber derfor dere som er vaksinert, men får SMS fra oss, om å gå inn og «takke nei» til vaksine.

Koronasertifikat – koronapass

Det er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF som utvikler sertifikatet. Les mer om koronasertifikatet på FHI.no https://www.fhi.no/nyheter/2021/slik-blir-det-nye-koronasertifikatet/

Du finner ditt koronasertifikat ved å logge deg inn på helsenorge.no https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Når du går inn på koronasertifikatet ditt, vil det stå at det er gyldig i 90 dager. Denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og laster ned sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager. Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk.

Feil eller mangler:

Oppdager du feil eller mangler i ditt koronasertifikat/pass ber vi om at du kontakter vaksinetelefonen: 66 10 40 80 Hverdager: kl. 09-13.

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

 


Publisert: 16.07.2021 15:27:49
Sist endret: 19.07.2021 10:43