Innhold

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹   11 162 innbyggere har fått første dose.

🔹   6526 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell.

Leveranse av vaksiner

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt doseleveransene fremover, men ut fra hva vi til nå har fått av informasjon, ser det ut til at vi får færre doser enn først signalisert. Vi planlegger uke for uke ut fra de opplysningene vi får fra myndighetene.  

Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 27: 1074 doser (så å si alle doser til dose 1)

🔹I uke 28: 1164 doser (av disse er ca. 400 til dose 2)

Status per prioriteringsgruppe: 

Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge 

Gruppe 1-9 - Les tekst under Merk!

🌝Gruppe 10 Alder 18-24 år og 40-44 år, ca. 2800 personer - pågår

Det er denne uken sendt ut SMS med tilbud om vaksine til innbyggere født i år 2003-1999 og 1977-1980. Utsending til innbyggere med fødselsår 1998 og 1981 er påstartet, og vil fortsette til uken. Det gjenstår ca. 600 personer i gruppe 10.

🔵Gruppe 11 Alder 25-39 år, ca. 4170 personer – planlegger utsending av SMS i uke 28/29

MERK! I de gruppene som merkes som fullført  har alle fått tilbud om første dose av vaksinen. Det vil alltid være slik at noen enkeltpersoner fra tidligere grupper, av ulike årsaker, vil kunne bli vaksinert samtidig som andre grupper. Vi har god kontroll på oppfølging med dose 2.  

NB! Alle innbyggere som tilhører gruppene vi nå vaksinerer, skal vaksineres i Nes dersom de er folkeregistrert i Nes. Har du fastlege utenfor Nes kommune, skal du allikevel vaksineres i Nes.

Har fastlegen bekreftet at du er meldt inn i gruppe med underliggende sykdom (gruppe 4-7), men du får ikke tilgang til å bestille tid for vaksinering? Da ber vi om at du går inn via denne lenken https://timebestilling.remin.no/dgi-nes for å bestille første dose, eller kontakte vaksinetelefonen på 66 10 40 80, hverdager kl. 09-13. 

Er du ansatt i barnehage eller skole?

Kriseledelsen i Nes har besluttet å prioritere ansatte i barnehage og skole til vaksinering jf. myndighetenes åpning for dette. Inntil 10 % av doseleveransene kan benyttes til dette formålet. Kartlegging og prioritering av ansatte pågår.

Har du fått SMS med tilbud om koronavaksine selv om du er vaksinert? 

Det kan være flere årsaker til dette:   

  • Du er vaksinert i en annen kommune. Vi har ikke tilgang til systemer som brukes av andre kommuner og kan dessverre ikke sjekke hvem som er vaksinert der. 
  • Du er tidligere vaksinert i Nes. Vi innførte nytt system (ReMin) i april og mai (midt i gruppe 4), og har så langt ikke prioritert det omfattende arbeidet med å importere personer fra det gamle systemet, over til det dagens system 
  • Ditt telefonnummer er registrert på et familiemedlem eller som kontaktinformasjon hos fastlege. via denne lenken kan du sjekke din oppføring: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon 

Vaksineregistreringer fra våre systemer overføres automatisk til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister). Vi har så langt ikke hatt tilgang til rapporter fra dette registeret, for å kunne kjøre automatisk sjekk på hvem som er vaksinert. 

Vi ber derfor dere som er vaksinert, men får SMS fra oss, om å gå inn og «takke nei» til vaksine. 

Koronasertifikat – koronapass 

Det er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF som utvikler sertifikatet. Les mer om koronasertifikatet på FHI.no https://www.fhi.no/nyheter/2021/slik-blir-det-nye-koronasertifikatet/ 

Du finner ditt koronasertifikat ved å logge deg inn på helsenorge.no https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/ 

Når du går inn på koronasertifikatet ditt, vil det stå at det er gyldig i 90 dager. Denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og laster ned sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager. Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk. 

Feil eller mangler: 

Oppdager du feil eller mangler i ditt koronasertifikat/pass ber vi om at du kontakter vaksinetelefonen: 66 10 40 80 Hverdager: kl. 09-13.

Vaksinering i sommer 

Vaksineringen vil pågå igjennom hele sommeren, og alle i resterende grupper må ta høyde for dette når ferie planlegges. Dette gjelder også for de som skal ha dose 2 i sommerukene. Vi får doser til revaksinering, på bakgrunn av rapportert dose 1.  

Revaksinering 

Du får time til revaksinering samtidig som du tar dose 1. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1. 

For gruppene 8-11 er intervallet mellom dose 1 og 2, 12 uker.

Vaksinetype: 

I Nes vaksineres det med Pfizer, i koronasertifikatet vil det stå Comirnaty (BioNTech/Pfizer). 

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona 


Publisert: 02.07.2021 14:25:03
Sist endret: 02.07.2021 17:39