Innhold

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹   8051 innbyggere har fått første dose.
🔹   5229 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell.

Leveranse av vaksiner
Vi avventer fortsatt informasjon om sommerens vaksineleveranser fra nasjonale myndigheter. Fortsatt får vi beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid.  

Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:
🔹I uke 24: 1302 doser (876 doser til dose 1, og 426 doser til dose 2)
🔹I uke 25: 1614 doser (1290 doser til dose 1, og 324 doser til dose 2)

Status per prioriteringsgruppe:
Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge

✅Gruppe 1-7 - Les tekst under Merk!
🌝Gruppe 8 Alder 55-64 år, gjenstår ca. 1700 personer– Vaksinering pågår
🔵Gruppe 9 Alder 45-54 år, ca. 3000 personer – ikke startet
🔵Gruppe 10 Alder 18-24 år og 40-44 år, ca. 2800 personer - ikke startet
🔵Gruppe 11 Alder 25-39 år, ca. 4300 personer – ikke startet
🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

I de gruppene som merkes som fullført ✅ har alle fått tilbud om/ mottatt første dose av vaksinen. Det vil alltid være slik at noen enkeltpersoner fra tidligere grupper, av ulike årsaker, vil kunne bli vaksinert samtidig som andre grupper. Vi har god kontroll på oppfølging med dose 2. 

Merk! Vi erfarer nå at noen veldig få ikke mottar SMS vi sender ut. Vi ber derfor om at dere fra gruppe 4-7, som vet at fastlegen har meldt dere inn, men som ikke har mottatt SMS, går inn på følgende link https://timebestilling.remin.no/dgi-nes

Har fastlegen bekreftet at du er meldt inn i gruppe med underliggende sykdom, men du får ikke tilgang til å bestille tid? Da ber vi om at du kontakter vaksinetelefonen på 66 10 40 80, hverdager kl. 9-15.

Vaksinering i sommer
Vaksineringen vil pågå igjennom hele sommeren, og vi ber alle om å ta høyde for dette når ferie planlegges. Dette gjelder også for de som skal ha dose 2 i sommerukene. Vi får doser til revaksinering, på bakgrunn av rapportert dose 1. 

Revaksinering
Du får time til revaksinering samtidig som du tar dose 1. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1.

For gruppene 8, 9 og 10 ble først intervallet mellom dose 1 og 2 utvidet fra 6 til 12 uker for deretter å endres til 9 uker.

De i gruppe 8 og helsepersonell som har fått time med 12 ukers intervall vil få en telefon med beskjed om ny time. Merk dere at ny time da vil være i uke 30 og 31.

Koronasertifikat – koronapass
Det er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF som utvikler sertifikatet. Les mer om koronasertifikatet på FHI.no https://www.fhi.no/nyheter/2021/slik-blir-det-nye-koronasertifikatet/

Du finner ditt koronasertifikat ved å logge deg inn på helsenorge.no https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Når du går inn på koronasertifikatet ditt, vil det stå at det er gyldig i 90 dager. Denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og laster ned sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager. Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk.

Vaksinetype:
I Nes vaksineres det med Pfizer, i koronasertifikatet vil det stå Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

Feil eller mangler:
Oppdager du feil eller mangler i ditt koronasertifikat/pass ber vi om at du kontakter vaksinetelefonen: 66 10 40 80 Hverdager: kl. 09.00-15.00

Har du fått SMS med tilbud om vaksine, men er fullvaksinert?
I overgangen til nytt system vil det kunne være at innbyggere som allerede har fått vaksine også mottar SMS med tilbud om ny time. Er du en av disse, så ber vi deg om å gå inn og registrere "nei, takk". Det samme gjelder også for deg som ikke ønsker vaksine.

Du finner også mer informasjon på vår samleside om korona www.nes.kommune.no/korona


Publisert: 11.06.2021 18:29:05
Sist endret: 11.06.2021 18:32