Innhold

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 7177 innbyggere har fått første dose.
🔹 4425 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell. 

Leveranse av vaksiner
Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 23:  1182 doser
🔹I uke 24:  1302 doser 

 I uke 23 vil doseleveransen vi mottar, fordele seg om lag likt på første og andre dose.  I uke 24 er beregningen  876 doser til dose 1, og 426 dose til dose 2.

Status per prioriteringsgruppe:
Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge

✅Gruppe 1- 6  - Les tekst under Merk!
🌝Gruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander – Vaksinering pågår
🌝Gruppe 8 Alder 55-64 år – Vaksinering pågår
🔵Gruppe 9 Alder 45-54 år – ikke startet
🔵Gruppe 10 Alder 18-24 år og 40-44 år- ikke startet
🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

I de gruppene som merkes som fullført ✅ har alle fått tilbud om/ mottatt første dose av vaksinen. Det vil alltid være slik at noen enkeltpersoner fra tidligere grupper, av ulike årsaker, vil kunne bli vaksinert samtidig som andre grupper. Vi har god kontroll på oppfølging med dose 2.

Merk! Vi erfarer nå at noen veldig få ikke mottar SMS vi sender ut. Vi ber derfor om at dere fra gruppe 4-7, som vet at fastlegen har meldt dere inn, men som ikke har mottatt SMS, går inn på følgende link https://timebestilling.remin.no/dgi-nes

Har fastlegen bekreftet at du er meldt inn i gruppe med underliggende sykdom, men du får ikke tilgang til å bestille tid? Da ber vi om at du kontakter vaksinetelefonen på 66 10 40 80, hverdager kl. 9-15.

I overgangen til nytt system vil det kunne være at innbyggere som allerede har fått vaksine også mottar SMS med tilbud om ny time. Er du en av disse, så ber vi deg om å gå inn og registrere "nei, takk".

Vaksinering i sommer
Vaksineringen vil pågå igjennom hele sommeren, og vi ber alle om å ta høyde for dette når ferie planlegges. Dette gjelder også for de som skal ha dose 2 i sommerukene. Vi får doser til revaksinering, på bakgrunn av rapportert dose 1.  Dere som er i gruppe 4-7, har 6 ukers intervall mellom dose 1 og 2, og dere må derfor planlegge ferien ut ifra dette. I gruppene 8, 9 og 10 er intervallet 12 uker mellom dose 1 og 2.

Mer informasjon ligger tilgjengelig under ofte stilte spørsmål på vår samleside om korona

 

 

 

 

 


Publisert: 04.06.2021 21:03:29
Sist endret: 04.06.2021 21:28